تعریف مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی :

به محلی اتلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدامت مامایی در سطوح مختلف بهداشتی، درمانی و آموزشی مطابق با حدود اختیارات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، پس از اخذ مجوز، توسط افراد واجد شرایط و با صلاحیت دائر گردد.

تولد نوین
tavalodnovin
ارائه دهنده خدمات مشاوره مامایی
مشاهده مرکز
نیک بانو
nikbanoo
ماماهمراه - ماما خصوصی - کلاسهای آمادگی زایمان - ورزشهای دوران بارداری ( یوگای بارداری / استخر بارداری )
مشاهده مرکز
کلینیک سلامت مادران ایرانی
salamatemadaran
مشاوره و خدمات پیش از بارداری، مامای همراه، ماساژ بارداری، کلاس های آموزشی
مشاهده مرکز
نوژین
nozhin
ارائه خدمات مامایی،پیش بارداری و شیردهی - اعزام ماماهمراه - برگزاری کلاسهای آمادگی زایمان - درمان بیماری های زنان و یائسکی - ماما خصوصی عامل زایمان
مشاهده مرکز
مادر آگاه
madareagah
ارائه دهنده خدمات مامایی - زایمان - تنظیم خانواده - کلاس های آمادگی زایمان - مراقبت های بارداری - معرفی ماما همراه
مشاهده مرکز
مهر آفرین
mehrafarin
برگزاری کلاس های آمادگی زایمان و یوگا و ورزش های بارداری، زایمان خصوصی، ماماهمراه، کنترل های بارداری و پس از زایمان
مشاهده مرکز
مرکز مشاوره مامائی طپش
tapesh
ارائه مشاوره زنان مامائی و کلیه خدمات مربوط به مامائی ،
مشاهده مرکز
مهرمانا
mehremana
مشاوره و ارائه خدمات مامایی
مشاهده مرکز
بهشت مادران
beheshte-madaran
ارائه خدمات مامایی٫زنان٫زایمان٫مشاوره٫ماماهمراه٫کلاسهای آمادگی زایمان٫یوگا و ورزشهای بارداری و پس از زایمان٫هیپنوتیزم
مشاهده مرکز
گوهرسان
goharsan
کلاس های آمادگی برای زایمان به شکل حضوری و آنلاین و نیز خصوصی و عمومی کلاس های یوگا بارداری با مربی رسمی یوگا
مشاهده مرکز
مادرانه
madarane
مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی
مشاهده مرکز

هدف کلی:

تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق مشاوره و ارائه خدمات مامایی، در دوره هاي مختلف زندگی از جمله نوزادي، کودکی ، بلوغ ، بارداري، زایمان و پس از آن و یائسگی به منظور توسعه بهداشت باروري و ارتقاي شاخصهاي سلامت مرتبط با مرگ و میر مادران و نوزادان و کاهش عوارض ناشی از آنها